" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Dokumenty

Statut szkoły

statut.doc

Koncepcja pracy szkoły

koncepcja_pracy_gimnazjum_201617.doc

Plan pracy szkoły

plan_pracy_dydaktycznej.doc

Program wychowawczo-profilaktyczny

program_wychprof.docx