" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

język angielski

 Gimnazjum w Abramowie uczestniczy w V edycji Insta.Ling. Jest to  strona WWW służąca do nauki słówek języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

https://instaling.pl/

 

 

W roku szkolnym 2015/16 w naszej szkole zrealizowaliśmy projekt  eTwinning pt:

 ” All about us”. Brali w nim udział uczniowie z klas: Ia, Ib, IIa. Celem projektu było nawiązanie współpracy                 międzynarodowej i zachęcenie naszej młodzieży do kontaktów  z obcokrajowcami i pogłębianie    znajomości j. angielskiego.

Głównym celem projektu było poznanie siebie i swoich kultur.  Uczniowie wysyłali sobie wiadomości na TwinSpace, przygotowywali prezentacje o sobie, swojej rodzinie, okolicy, świętach. Nagrali filmiki na temat polskiej edukacji i naszej szkoły, oczywiście w języku angielskim. Było to dla nich bardzo emocjonujące doświadczenie. Z wielkim zainteresowaniem oglądali filmy i prezentacje, które przesyłała nam szkoła czeska.

Program YOUNGSTER

Nasza szkoła  już po raz drugi przystąpiła do  programu YOUNGSTER . Projekt obejmuje 90 godzin dodatkowych lekcji języka angielskiego dla chętnych uczniów z klas trzecich gimnazjum. Jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich. ”Generalnie program opiera się na pobudzaniu motywacji wewnętrznej ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, swoistą szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.” Zajęcia odbywają się w małych grupach, nie ma odpytywania i stawiania ocen. Uczniowie otrzymują nieodpłatnie od wydawnictwa Macmillan materiały do nauki: podręczniki
 i zeszyty ćwiczeń. Na zakończenie programu najlepsi uczniowie i uczniowie z największym przyrostem wiedzy otrzymują nagrody.