" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Dożywianie


WYŻYWIENIE W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ABRAMOWIE 

 

Wysokość opłat na wyżywienie w miesiącu maju 2019r.:

       Śniadanie :  20 dni x 1,60zł =32,00 zł

       Obiad :  20 dni x 2,20zł = 44,00 zł

 

Wpłat dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy :51 8707 1045 0102 6199 2000 0002

 nie dokonanie wpłat w terminie będzie skutkować naliczeniem odsetek karnych za każdy dzień zwłoki


Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy:

 Gimnazjum im. Jana Pawła II  ul. Szkolna 31 

21-143 Abramów

Nazwa zleceniodawcy:

Imię i nazwisko rodzica ucznia, adres zamieszkania

Tytuł przelewu:

Wyżywienie w Gimnazjum w Abramowie -miesiąc, rok, imię i nazwisko ucznia

 

 

 


Zasady prowadzenia dożywiania i dokonywania wpłat 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie

 

 • stawka za wyżywienie w danym miesiącu będzie wywieszona
  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gimnazjum
  w zakładce „dożywianie “

 

 • wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca

 

 • nie dokonanie wpłat w terminie będzie skutkować naliczeniem odsetek  karnych

 

 • z dożywiania korzystają wszyscy zgłoszeni od 01 do 30 każdego miesiąca

 

 • rezygnację z dożywiania zgłaszamy pod koniec miesiąca  ( jeśli nie będzie zgłoszone w terminie  rodzic będzie musiał dokonać wpłaty)

 

 • w przypadku choroby proszę zgłosić dzień wcześniej telefonicznie ( tel. 81 85 26 163) lub osobiście   u wychowawcy świetlicy  lub w sekretariacie  -  odliczyć można min. 3 dni

 

 • jeśli były odliczenia w danym miesiącu proszę zgłosić się osobiście do lsekretariatu w celu indywidualnego naliczenia dożywiania na następny miesiąc