" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Harmonogram dowożenia w roku szkolnym 2016/17

HARMONOGRAM DOWOŻENIA

 

 w roku szkolnym 2016/2017

 

GIMBUS

 - kursy poranne

710 - Ciotcza- Sosnówka - Abramów

740 - Michałówka - Abramów

800 -Wolica- Dębiny- Wielkolas- Abramów

- kursy popołudniowe

1235 – 1320 –Abr. – Sosnówka – Ciotcza – Wielkie - Izabelmont -Glinnik –Abr.

1345 – 1430 –Abr. – Sosnówka - Ciotcza- Wielkie –Izabelmont –Glinnik-  Abr.

1430 – 1530 –Abramów – Sosnówka - Ciotcza- Wielkie –Izabelmont – Glinnik Michałówka – Abramów

-dodatkowo po ósmej lekcji

1530 – 1615 – Abr.– Sosnówka - Ciotcza- Wielkolas- Wolica- Dębiny - Wielkie –Izabelmont – Glinnik –Michałówka  - Abramów

 

AUTOBUS WYNAJĘTY PAN NOGALSKI

- kursy poranne

730 - 750  - Wolica - Dębiny- Wielkolas- Abramów

800 - 820  -Wielkolas (Chmielówka) szkoła

- kursy popołudniowe

1235 – 1255 –Abramów – Michałówka –Wielkolas

1255 – 1330 – Wielkolas- Wolica- Dębiny – Abramów

1345 – 1435 – Abramów- Wielkolas – Wolica –Dębiny – Abramów

1435 – 1515 – Abramów – Wielkolas- Wolica –Dębiny

 

 AUTOBUS WYNAJĘTY PAN SKORUPSKI

- kursy poranne

730 -750  - Glinnik- Wielkie-  Izabelmont- Wielkie (Ugory) -Marcinów- Abramów