" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Informacje dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z materiałami dotyczącymi reformy edukacji znajdującymi się na terenie szkoły (biblioteka szkolna) oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

http://reformaedukacji.men.gov.pl