" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców:

Nazwa odbiorcy

Rada Rodziców Gimnazjum im.Jana Pawła II

21-143 Abramów

numer rachunku odbiorcy:

17870710450132130820010001

kwota: 30 zł