" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Prezydium Rady Rodziców

1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Kowalska

2. Urszula Drozd

3. Magdalena Sztorc