" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Termin

Temat

26.09.2017

wt

1. Zebranie ogólne.

2. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

3.Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo - profilaktycznego, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły

08.11.2017

śr

Spotkanie klasowe z wychowawcą– przedstawienie informacji o uczniach.  Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

14.12.2017

czw

1.Spotkanie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją. Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi ( zebranie podpisów) , nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

2. Warsztaty/ szkolenie dla rodziców

3.Spotkanie dyrektora z radą rodziców.

26.01.2018

śr

Podsumowanie pracy w I półroczu.

1. Zebranie ogólne.

2.Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach i zachowaniu uzyskanych przez uczniów na I półrocze

12.03.2018

pn

Spotkanie klasowe z wychowawcą– przedstawienie informacji o uczniach.  Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

14.05.2018

pon.

1. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania na koniec roku szkolnego

2.Spotkanie dyrektora z radą rodziców