" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Egzaminy gimnazjalne

Informacje o egzaminie gimnazjalnym 2019 roku zawarte są w poniższych plikach.
Pliki do pobrania:
1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku
2. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019
3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku