" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Międzyszkolny Konkurs Biologiczny o zasięgu gminnym"Mistrz anatomii"