" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szk.2018/19

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

w Gimnazjum im Jana Pawła II w Abramowie

 

 TERMIN

 RODZAJ 

 UCZESTNICY

26.09.2018

g.16:00

Zebranie organizacyjne

Informacje dotyczących egzaminów zewnętrznych

Zebranie Rady Rodziców

Wychowawcy  

Konsultacje z nauczycielami

Psycholog

Dyrektor szkoły

05.11.2018
g.16:00  

 

Zebranie śródroczne

Informacja o ocenach, zachowaniu uczniów, sprawy bieżące

Wychowawcy klas

Konsultacje z nauczycielami

Dyrektor szkoły

12.12. 2018

g.16:00

Zebranie – informacje o przewidywanych ocenach, informacje  dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na I okres nauki

Rada Pedagogiczna w pełnym składzie - konsultacje z nauczycielami

Spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na I okres nauki

30.01.2019

g.16:00

 

Zebranie ogólne

Informacje dotyczących egzaminów zewnętrznych

Zebranie z rodzicami w klasach -Podsumowanie pracy w I półroczu 2018/19

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas,

Konsultacje z nauczycielami

26.03.2019

g.16:00

 Zebranie śródroczne

Informacja o ocenach, zachowaniu uczniów, sprawy bieżące

 Wychowawcy klas

Konsultacje z nauczycielami

Dyrektor szkoły

21.05. 2018

g.16:00

Zebranie –Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

informacje  dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

Wychowawcy klas

Konsultacje z nauczycielami

Dyrektor szkoły