" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA SZKOŁA

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

    procedury.pdf