Fluotec

c. Parowniki. Fluotec i inne parowniki nie są przystosowane do zmian ciśnienia i dostarczają w warunkach hiperbarycznych niższych stężeń, niż wskazuje skala. Parowniki nie używane należy usunąć z aparatu do anestezji lub usunąć korek wlewowy podczas zmian ciśnienia otaczającego. W przeciwnym razie może dojść do eksplozji lub implozji. Istnieje także niebezpieczeństwo cofnięcia pod ciśnieniem płynnego środka anestetycznego do przewodu wlotowego, łączącego układ anestetyczny z parownikiem.

-5. ZMIANY OBJĘTOŚCI GAZU W CZASIE’SPRĘŻANIA I DEKOMPRESJI. Mankiety rurek dotchawiczych i cewników Foleya powinno się wypełniać wodą, – a nie powietrzem. To samo dotyczy drenów po torakotomii, sond żołądkowych itp. Zestawy do przetaczania wymagają podczas dekompresji pilnej obserwacji, by nie doszło do eksplozji, zbyt szybkiego przetoczenia lub zatoru powietrznego. Pojemniki plastykowe bez odpowietrzników mają wyższość nad butelkami szklanymi. Trzeba zrezygnować z leków w fiołkach z gumowym korkiem. Pojemniki aerozolowe mogą zachowywać się w sposób trudny do przewidzenią. Leki łatwo ulegające utlenianiu szybciej się niszczą w warunkach hiperbarycznych.

-6. MONITOROWANIE. W razie potrzeby badania gazometrycznego trzeba je wykonać wewnątrz komory, ale pod warunkiem gwarancji ze strony producenta, że sprzęt jest bezpieczny w warunkach hiperbarycznych. Gazy wydechowe można wyprowadzać przez cieniutki przewód do analizatora pracującego w podczerwieni, umieszczonego na zewnątrz komory, musi być on jednak właściwie kalibrowany. Prężność dwutlenku węgla i tlenu w pęcherzykach może w warunkach hiperbarycznych nie odpowiadać prężności we krwi tętniczej. 9, publikacja nr 1298 Narodowej Akademii Nauk – Narodowej Rady Naukowej w Waszyngtonie, USA).

About The Author

admin

1 Comment

  1. Stasho99 13 lutego 2014 at 21:19 #
    bardzo dobry i skuteczny lek, polecam!

Leave a Reply