Kontrola działania

Każdej zmianie sposobu leczenia chorych przyjmujących doustne środki hamujące . krzepliwość krwi powinna towarzyszyć kontrola laboratoryjna ich efektywności, właśnie z uwagi na indukcję enzymatyczną.

Kontrola działania przeciwkrzepliwego. Działanie heparyny sprawdzone jest poprzez oznaczanie czasu krzepnięcia pełnej krwi. Działanie środków doustnych mierzy się czasem protrombinowym Quicka lub trombotestem przy użyciu krwi kapilarnej. Mechanizm krzepnięcia powinien być zahamowany na tyle, by czas protrombinowy oznaczany metodą Ouicka przedłużony był 2-2,5 raza lub o 10-20% w przypadku stosowania trom- botestu.

Stosowanie lecznicze. W nagłych przypadkach podaje się dożylnie 10 000 -15 000 j. i dawkę tę powtarza co 6-8 godzin przez następne 2 doby. W zapobieganiu zatorowości płucnej i tworzeniu się zakrzepów żylnych stosuje się. zwykle środki doustne.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Geab 13 lutego 2014 at 21:18 #
    Zawsze kontrolujmy prace lekarza i nie wstydzmy sie dopytywac i prosic innych o diagnoze!

Leave a Reply