Spadek temperatury ciała.

-3. Wydzielanie adrenaliny z jego wszystkimi następstwami. Początkowo hiperglilce- mia z następczą hipoglikemią w rozwiniętym wstrząsie, gdy następuje wyczerpanie zapasów glikogenu.

-4. Wzrost poziomu mleczanów i pirogronianów w osoczu. Nadmiar mleczanów jest wskaźnikiem niedotlenienia tkanek, jak to udowodnił W. E. Huckabee (J. clin. Invest., 1958, 37, 264). W ciężkim i przedłużającym się wstrząsie występuje znaczny wzrost mleczanów we krwi11. Jeśli posiada się wyjściowe wartości do porównania, ocena aktualnego stosunku mleczanów do pirogronianów (L/P ratio) może być przydatna.

-5. Zmiany pH mogą być złożone. Zwykle występuje kwasica metaboliczna12, ale może też mieć miejsce alkaloza metaboliczna13 jako efekt wymiotów, wysokiej przetoki jelitowej czy masywnego przetoczenia krwi. Każde 500 ml krwi konserwowanej zawiera 110 ml płynu konserwującego ACD, z którego w procesie metabolizmu mogą powstawać wodorowęglany.

About The Author

admin

1 Comment

  1. Wojtas 13 lutego 2014 at 21:20 #
    Polecam bielizne specjlana dla biegaczy

Leave a Reply