" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Kadra

Agnieszka Jakubowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, Wos, Wychowanie do życia w rodzinie

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Jana Pawła II
12:55 - 13:40 Wos 11 III A

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum im. Jana Pawła II
13:50 - 14:35 Wos 11 III B