" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Gimnazjum im. Jana Pawła II - Klasa III A

Wychowawca

Mateusz Wręga

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Język polski 9 Agnieszka Lisiecka
08:55 - 09:40 Matematyka 19 Halina Grygiel
09:50 - 10:35 Język angielski 12 Monika Kozak-Kołodziej
10:45 - 11:30 Język niemiecki 11 Beata Bogucka
11:50 - 12:35 Historia 12 Monika Kozak-Kołodziej
12:55 - 13:40 Wos 11 Agnieszka Jakubowska
13:50 - 14:35 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna Mateusz Wręga
14:45 - 15:30 Wychowanie do życia w rodzinie 11 Beata Adamczyk

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja dla bezpieczeństwa 11 Aneta Janek
08:55 - 09:40 Geografia 18 Ewa Guz
09:50 - 10:35 Język angielski 12 Monika Kozak-Kołodziej
10:45 - 11:30 Plastyka świetlica Grażyna Skorupska
11:50 - 12:35 Matematyka 19 Halina Grygiel
12:55 - 13:40 Język polski 9 Agnieszka Lisiecka
13:50 - 14:35 Zajęcia dodatkowe  j.polski, j.angielski:A.Lisiecka/ H.Sumorek, /M.Kozak-Kołodziej 14/9/12
14:45 - 15:30 Rewalidacja 9 Agnieszka Lisiecka

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Historia 12 Monika Kozak-Kołodziej
08:55 - 09:40 Matematyka 19 Halina Grygiel
09:50 - 10:35 Zajęcia z wychowawcą 9 Mateusz Wręga
10:45 - 11:30 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna Mateusz Wręga
11:50 - 12:35 Fizyka 19 Halina Grygiel
12:55 - 13:40 Język polski 9 Agnieszka Lisiecka
13:50 - 14:35 Zajęcia dodatkowe g.wyr/M.Wręga SKS/E.Guz Koło Geograficzne/A.Lisiecka rewalidacja 17/18/9/sala gimnastyczna
14:45 - 15:30 Zajęcia dodatkowe g.wyr/M.Wręga SKS/E.Guz Koło Geograficzne/A.Lisiecka rewalidacja 17/18/9/sala gimnastyczna

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Biologia 18 Ewa Guz
08:55 - 09:40 Język angielski 12 Monika Kozak-Kołodziej
09:50 - 10:35 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna Mateusz Wręga
10:45 - 11:30 Matematyka 19 Halina Grygiel
11:50 - 12:35 Język polski 9 Agnieszka Lisiecka
12:55 - 13:40 Chemia 19 Beata Adamczyk
13:50 - 14:35 Religia 9 Ks. Janusz Widelski

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Język polski 9 Agnieszka Lisiecka
08:55 - 09:40 Religia 9 Ks. Janusz Widelski
09:50 - 10:35 Język niemiecki 11 Beata Bogucka
10:45 - 11:30 Zajęcia artystyczne świetlica Grażyna Skorupska
11:50 - 12:35 Matematyka 19 Halina Grygiel
12:55 - 13:40 Muzyka 11 Małgorzata Krupa
13:50 - 14:35 Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna Mateusz Wręga