" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Gimnazjum im. Jana Pawła II - Klasa III B

Moja klasa

Ewa Guz

Przedmioty: Geografia, Biologia