" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Przedmioty

Plastyka

Nauczyciel: Grażyna Skorupska

Klasy: IIIa, IIIb