" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Przedmioty

Geografia

Nauczyciel: Ewa Guz

Klasy: IIIa, IIb, IIa, IIIb