" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Przedmioty

Chemia

Nauczyciel: Beata Adamczyk

Klasy: III A, III B