" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Przedmioty

Informatyka

Nauczyciel: Aneta Janek

Klasy: IIa, IIb