" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Przedmioty

Religia

Nauczyciel: Ks. Janusz Widelski

Klasy: IIIa, IIa, IIb, IIIb