" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Przedmioty

Fizyka

Nauczyciel: Halina Grygiel

Klasy: III A, III B