" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Aktualności

11 stycznia 2017 14:11 | Aktualności

Szkolny konkurs pięknego czytania

SZKOLNY   KONKURS   PIĘKNEGO   CZYTANIA

Regulamin  Szkolnego  Konkursu  Pięknego  Czytania w  Gimnazjum  im. Jana  Pawła II  w  Abramowie

Żyjemy w czasach upadku kultury słowa i umiejętności posługiwania się ojczystym językiem. Na szczęście  są jeszcze ludzie, których sercu bliskie jest piękno mowy. Do nich właśnie kierujemy zaproszenie do udziału w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania. Mamy nadzieję, że udział w nim będzie okazją do zamanifestowania waszego stanowiska w kwestii mowy ojczystej oraz spotkania z wysoką literaturą.

Postanowienia  ogólne:

  1.     Termin  i  miejsce  konkursu:  28  luty  2017 r., biblioteka  szkolna.
  2.     Uczestnikami  konkursu  mogą  być  uczniowie  wszystkich  klas  gimnazjum. 
  3.     Chętnych prosimy o zapisy do dnia 15 lutego 2017 r. w  bibliotece  szkolnej.
  4.     Podczas  zmagań  konkursowych  uczestnicy  zaprezentują  jeden  tekst  literacki – proza. Czas  prezentacji  do  2  minut.

Cele  konkursu:

1. Rozwijanie  nawyków  czytelniczych.

2. Kształtowanie  wrażliwości  na  piękno  polskiej  mowy.

3. Kształtowanie  umiejętności  interpretacji  tekstu  literackiego.

4. Doskonalenie  dykcji.

Kryteria  oceniania:

     Laureaci  konkursu  zostaną  wyłonieni  na  podstawie  prezentacji, które  oceniane  będą  zgodnie  z  przyjętymi  przez  komisję  zasadami. Ocenie  podlegać  będą: dykcja  i  prawidłowa  emisja  głosu, interpretacja  wybranego  fragmentu  prozy, umiejętność  budowania  nastroju, wrażliwość  na  piękno  słowa  mówionego i umiejętność  zainteresowania  publiczności.

Tryb  wyłaniania  zwycięzców:

     Konkursowe  prezentacje  oceniać  będzie  komisja. Po  podliczeniu  punktów                             i  sporządzeniu  protokołu  ogłoszone  zostaną  wyniki  konkursu. Nazwiska  laureatów  opublikowane  będą  także  na  tablicy  Samorządu  Szkolnego  i  stronie  internetowej  szkoły. Trzej  laureaci  uhonorowani  zostaną  dyplomami                                     i  nagrodami.

Organizatorzy  konkursu: nauczycielki  języka  polskiego, biblioteka  szkolna, Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Abramowie.

ZAPRASZAMY !!

Przeczytano: 451 razy. Wydrukuj|Do góry