" Wy jesteście moją nadzieją.."-Jan Paweł II

Aktualności

25 czerwca 2019 16:47 | Aktualności

"Ale to już było i nie wróci więcej …

          Zakończenie roku szkolnego 2018/19 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie miało historyczny charakter. Z jednej strony dlatego, że nauczyciele i uczniowie spotkali się po raz ostatni w murach tej szkoły, ale również dlatego, że spotkaniu temu towarzyszyła świadomość, że lata spędzone w tej szkole, to już historia, a jednocześnie początek nowego czasu.

            Gimnazjum zostało powołane do życia w 1999r. i funkcjonowało 20 lat. To były dobre dwie dekady pracy gimnazjum. Na początku trzeba było zbudować wzajemne zaufanie i motywować się do ciężkiej, ale przecież dającej satysfakcję pracy. Efekty były zauważalne: bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

            Pani Ewa Guz- Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie podsumowała dorobek szkoły i podziękowała wszystkim, którzy wspierali działalność tej placówki. Podziękowania złożyła na ręce Pana Marka Kowalskiego Wójta Gminy Abramów, Pani Joanny Białek Kierownik  CUW, Pana Henryka Myki pierwszego dyrektora tej placówki, Pani Anny Stróżek , Iwony Janek i Lidii Ciećko Dyrektorek Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy, Rady Rodziców, nauczycieli czynnych i nauczycieli emerytów, pracowników administracji i obsługi.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele podmiotów wspierających działalność szkoły. Pani dyrektor podziękowała za rozumienie potrzeb i współpracę ze szkołą następującym osobom: Pani Agacie Zielińskiej - zastępcy Wójta Gminy Abramów, Pani Elżbiecie Kozdruń- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Abramowie , Starszemu Aspirantowi Grzegorzowi Wójtowiczowi dzielnicowemu, Pani Beacie Łysiak -Przewodniczącej Rady Gminy Abramów, Pani Żanecie Jakubas-Karczmarz- Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Lubartowie/ oddział w Abramowie .

            Kolejny punkt uroczystości był równie doniosły Pani Dyrektor złożyła życzenia ks. Januszowi Widelskiemu z racji 25-lecia pracy kapłańskiej życzyła obfitych łask i trwania na posterunku, który Pan Bóg powierzył księdzu, aby nadal głosił Słowo Boże, sprawował Sakramenty Święte, a swoim świadectwem życia pomnażał w nas pragnienie zażyłości z Jezusem Chrystusem. Następnie Pani Dyrektor skierowała słowo do Pani Zosi Korzeniowskiej-Byczek, która przechodzi na zasłużony odpoczynek zwany emeryturą. Życzyła zdrowia na długie lata, radości, uśmiechu i dni wolnych od trosk i kłopotów.

            Nie obyło się również bez podziękowań skierowanych do Pani Dyrektor Ewy Guz. Nauczyciele i pracownicy szkoły wyrazili swoją wielką wdzięczność Pani Dyrektor za to, że w tak trudnym czasie przejęła placówkę  i kierowała nią do ostatniego dnia funkcjonowania gimnazjum. Dziękowali za troskę o ich losy, za dobre słowo, życiowa mądrość i pomocną dłoń skierowaną w ich kierunku, stwierdzając, że praca z Panią Dyrektor była dla nich wyróżnieniem i zaszczytem. Życzyli zdrowia, które jest najcenniejsze, szczęścia, którego wiecznie mało i dni, których spełniają się marzenia, bo dzięki nim życie jest fascynujące.

            Po podziękowaniach i życzeniach przyszedł czas na nagrody  przyznane przez Dyrektora Szkoły. Pani Dyrektor nagrodziła za sumienność, pracowitość i byciem wzorem dla innych w swojej pracy Panią Hannę Och-Bogusz, Panią Zofię Korzeniowską-Byczek i Panią Agnieszkę Lisiecką - za pełnienie funkcji społecznego z-cy dyrektora szkoły.

            Po części oficjalnej Pani Dyrektor oddała głos młodzieży. Uczniowie klas III dziękowali nauczycielom, wychowawcom, rodzicom za cierpliwość, zrozumienie, a przede wszystkim ciężką pracę włożoną w edukowanie  i wychowanie młodego pokolenia. Następnie uczniowie przedstawili historię gimnazjum w formie projekcji multimedialnej bardzo humorystycznie pokazali swoją metamorfozę, która zaszła w nich samych przez te trzy lata nauki w gimnazjum.

            Były kwiaty, życzenia i łzy wzruszenia, a następnie to na co wszyscy absolwenci z niecierpliwością czekali, czyli rozdanie  Świadectw i nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, sportowe, za czytelnictwo, za pracę w Samorządzie Uczniowskim.

            Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Marek Kowalski Wójt Gminy Abramów. W swoim przemówieniu mówi o dużej randze gimnazjum, o osiągnięciach szkoły na przestrzeni 20 lat jej funkcjonowania.

            Docenił prace Pani Dyrektor Ewy Guz wręczając Nagrodę Wójta Gminy. Dziękował za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia, za determinację, za rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego człowieka, za budowanie dobrego wizerunku szkoły.

            Nagrodą Wójta Gminy uhonorował również Panią Monikę Kozak-Kołodziej, która przygotowała z dużym sukcesem uczennicę do konkursu przedmiotowego z historii. Uczennica została laureatką. Ostatnim, ale jakże miłym, punktem uroczystości był słodki poczęstunek. Zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice zasiedli do wspólnego stołu, by degustować pyszne ciasta upieczone przez Radę Rodziców. I tym słodkim akcentem została zamknięta historia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie.

Przeczytano: 374 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: