BUDOWA I CZYNNOŚĆ TRZUSTKI

Trzustka leży w przestrzeni zaotrzewnowej, rozciągając się poprzecznie przez okolicę nadbrzusza od dwunastnicy do śledziony. Dzieli się na: głowę, leżącą po stronie prawej, część środkową, zwaną trzonem, oraz na leżący na lewo ogon trzustki. Głowę od trzonu oddziela węższa część, zwana szyją trzustki. Część dolna

głowy po stronie prawej tworzy wyrostek haczykowaty wchodzący za żyłę krezkową dolną oddzielającą go od reszty głowy. Główny przewód trzustkowy biegnie wzdłuż ogona oraz trzonu poziomo, zaginając się ku dołowi i tyłowi w obrębie głowy. Tylna powierzchnia głowy trzustki przylega do żyły głównej dolnej i prawych naczyń nerkowych. Między głową a częścią wstępującą dwunastnicy przebiega przewód żółciowy wspólny, łącząc się tam z przewodem trzustkowym. Za głową żyła krezkowa górna i żyła śledzionowa tworzą żyłę wrotną. Trzon trzustki przylega do aorty, naczyń krezkowych górnych i naczyń śledziony, ogon do nerki i nadnercza lewego. Od przodu głowy trzustki leży odźwiernik i okrężnica poprzeczna. Pętla dwunastnicy otacza głowę gruczołu. Unaczynienie tętnicze pochodzi z pnia trzewnego oraz z tętnicy krezkowej górnej. Głowa i wyrostek haczykowaty zaopatrywane są przez tętnice trzustkowo-dwunastnicze: przednią i tylną, z których każda ma gałąź górną i dolną. Tętnice trzustkowo-dwunastnicze: przednia górna i tylna górna odchodzą od tętnicy żołądkowo-dwunastniczej, a trzustkowo-dwunastnicze: przednia dolna i tylna dolna – od tętnicy krezkowej górnej. Łączą się one ze sobą, tworząc przedni i tylny łuk tętniczy. Należy pamiętać o tym, że tętnica trzustkowo-dwunastnicza tylna górna stanowi główne źródło ukrwie- nia przewodu żółciowego wspólnego. W większości luki te tworzą wspólne unaczynienie dla głowy trzustki i dla dwunastnicy, co może prowadzić do upośledzenia ukrwienia dwunastnicy przy rozległych resekcjach trzustki.

About The Author

admin

Leave a Reply