CHLOROPROMAZYNA

CHLOROPROMAZYNA. Przeciwdziała skurczowi drobnych naczyń, będącemu odpowiedzią na wzrost poziomu katecholamin, poprawia perluzję tkankową. Dawka 5 mg, ostrożnie powtarzana w razie potrzeby.

FENOKSYBENZAMINA (Dibenzyline)97. a-bloker, działa gwałtownie po podaniu dożylnym i utrzymuje działanie do 24 godzin. Dawka do 1 mg/kg w ciągu godziny, powtarzana w razie potrzeby. Ściśle kontrolować ciśnienie tętnicze. Inną metodą dawkowania jest podawanie 5 mg co 5-10 minut, z dokładną obserwacją pacjenta98. Pożądana jest kontrola OCŻ. Trzeba uzupełnić objętość osocza99. Ma też działanie uspokajające100.

TYMOKSAMINA. a-bloker. Dawka 1 mg/kg, powtarzana w, razie potrzeby po godzinie. Zaczyna działać po 10-15 minutach, efekt utrzymuje się 2-4 godzin. FENTOLAMINA101. a-bloker. Dawki: wstrzyknięcie 10-15 mg, powtarzane co 30 minut. Nie jest tak efektywna, jak tymoksamina.

W leczeniu wstrząsu więcej można osiągnąć poprawiając przepływ tkankowy niż zwiększając ciśnienie tętnicze. Ciśnienie to nie to samo, co perfuzja! Podawaniu leków rozszerzających naczynia musi towarzyszyć wlew odpowiedniej ilości płynów zwiększających objętość osocza. Ośrodkowe ciśnienie tylne jest dobrym wskaźnikiem podczas infuzji. Aby zapobiec hipoksji, należy podawać tlen. Tlenoterapia poprawia zaopatrzenie mózgu w tlen102.

About The Author

admin

Leave a Reply