HIPOTERMIA

Podczas operacji na otwartym sercu, jak i podczas dializ stosuje się krew heparyni- zowaną (30 mg heparyny na 540 ml krwi). Każdą tendencję do krwawienia po jej podaniu można opanować podaniem siarczanu protaminy w dawkach 1-1,5 mg na każdy miligram heparyny. Heparynizacja nie zmienia poziomu wapnia i usuwa groźbę zatrucia cytrynianem.

-9. HIPOTERMIA. Masywne przetoczenie zimnej krwi może powodować oziębienie ciała, co może być przyczyną nagłego zatrzymania krążenia podczas przetaczania65. Można temu zapobiegać przez ogrzanie krwi66. Krew można ogrzewać do temperatury 45°C przez 1 godzinę bez wystąpienia hemolizy87.

-10. ZMIANY pH. pH krwi konserwowanej waha się od 6,58 do 6,72. Zakwaszenie jest wynikiem gromadzenia się kwasów: mlekowego, pirogronowego i cytrynowego, jak również wzrostu P . Może to odgrywać rolę podczas masywnego przetaczania, jakkolwiek metabolizm cytrynianu może powodować tendencję do alka- lozy metabolicznej.

-11. SKŁONNOŚĆ DO KRWAWIEŃ ZALEŻNA OD TROMBOCYTOPENII. Występuje po masywnych przetoczeniach i wymaga przetaczania świeżej krwi lub masy płytkowej. U prawie połowy pacjentów, którzy otrzymali ponad 5 1 krwi, występuje skaza krwotoczna spowodowana niskimi poziomami czynników krzepnięcia (V, VII i X)68. Chory, któremu przetoczono 5 lub więcej litrów krwi, powinien być traktowany jak biorca przeszczepu.

About The Author

admin

Leave a Reply