LECZENIE KRWOTOCZNYCH ZABURZEŃ KRĄŻENIA MÓZGOWEGO

Udary krwotoczne stanowią ok. 20% wszystkich udarów mózgowych. Dzieli się je na krwotoki mózgowe (15%) i krwotoki podpajęczynówkowe (5%). Gdy krew przedostaje się do przestrzeni płynowych, wówczas rozpoznanie może być potwierdzone przez nakłucie lędźwiowe – w małych krwotokach wewnątrzmózgowych pewne rozpoznanie umożliwia jedynie tomografia kom-puterowa mózgu. Źródło krwawienia wykrywa się wykonując angiografię. W rozważaniach diagnostycznych, które powinny poprzedzać każdy program terapeutyczny, należy uwzględnić szeroki wachlarz przyczyn przedstawionych w rozdz. 10.1.

Sposób leczenia uzależnia się od obrazu i przebiegu choroby. U chorych nieprzytomnych konieczne jest wdrożenie intensywnego nadzoru i leczenia opisa-nego w rozdz. 10.2.4. Poza tym stosuje się:

– 1. Leki zmniejszające obrzęk mózgu. Podaje się leki moczopędne, mannitol 20% roztwór 3 razy dziennie 250 ml dożylnie i furosemid 40-80 mg/24 h dożylnie lub domięśniowo.

– 2. Leki obniżające ciśnienie tętnicze u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Podaje się aminofilinę 2 razy dziennie 250 mg, a w przypadkach ciężkich nitroprusydek sodu. Wartość ciśnienia skurczowego nie powinna spaść poniżej 21,3 kPa (160 mg Hg).

– 3. Jeśli krwotok śródmózgowy jest następstwem podawanego leku przeciwza- krzepowego, należy zastosować witaminę K lub świeże mrożone osocze.

– 4. Leki przeciwfibrynolityczne. Podaje się leki hamujące przechodzenie plaz- minogenu w plazminę, kwas e-aminokapronowy (EACA) dożylnie w dawce 24-36 g/24 h lub kwas traneksamowy (AMCA) w dawce 4-6 g/24 h dożylnie w ciągu pierwszych 4-6 dni.

Poza tym, w zależności od potrzeby, stosuje się leki uspokajające (dia- zepam 3 razy dziennie 5-10 mg dożylnie lub doustnie), leki przeciwpa- daczkowe (fenobarbital 200 mg/24 h domięśniowo), leki przeciwwymiotne (Torecan 3 razy dziennie 6,5 mg domięśniowo, Aviomarin 3 razy dziennie 50 mg domięśniowo). Leczenie chirurgiczne przeprowadza się w krwotokach móżdżku.

About The Author

admin

Leave a Reply