LECZENIE OBJAWOWE

U 30-50% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu występują objawy depresji, utrudniające w znacznym stopniu rehabilitację. Poddają się one stosunkowo łatwo leczeniu za pomocą doksepiny (Sineąuan) w dawce 3 razy dziennie 25 mg doustnie lub nortryptyliny 3 razy 10 mg lub 3 razy 25 mg doustnie. Sugeruje się skuteczne działanie agonistów dopaminy w zespole pomijania.

INTENSYWNE LECZENIE I NADZÓR W OSTRYCH ZABURZENIACH NIEDOKRWIENNYCH KRĄŻENIA MÓZGOWEGO O PRZEBIEGU CIĘŻKIM LUB ŚREDNIOCIĘŻKIM. Konieczne jest stosowanie zasad intensywnej terapii i nadzoru, tj.:

– 1. Utrzymanie drożności dróg oddechowych i dobrej wentylacji (kontrola wolumetrii i gazometrii, zapobieganie zapadaniu się języka przez założenie rurki ustno-gardłowej, odsysanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych, tlenotera- pia, intubacja lub tracheostomia).

– 2. Dostarczenie odpowiedniej ilości płynów: 2500-3500 ml (z kontrolą ośrod-kowego ciśnienia żylnego – norma 0,49-1,1 kPa = 5-12 cm H20) i odżywienia (podawanego przez zgłębnik do żołądka).

– 3. Wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych i równowagi kwasowo-zasadowej.

– 4. Kontrola czynności pęcherza i zapewnienie regularnych wypróżnień.

– 5. Postępowanie przeciwodleżynowe (zmiana ułożenia chorego co 2-3 h, toaleta przeciwodleżynowa).

– 6. Zwalczanie infekcji, napadów padaczkowych, niepokoju, wymiotów.

POSTĘPOWANIE W RÓŻNYCH POSTACIACH ZABURZEŃ NIEDOKRWIENNYCH

Postępowanie w przemijającym ogniskowym niedokrwieniu mózgu. 30-40% osób z tym niedokrwieniem, spowodowanym miażdżycowym zwężeniem tętnic lub zatorem zakrzepowym, doznaje udaru mózgu, przy czym połowa z tych udarów występuje w ciągu pierwszego roku, a 20% w ciągu pierwszego miesiąca. Zasady postępowania są następujące:

About The Author

admin

Leave a Reply