Niedokrwienie wywołuje także uwalnianie z błony komórkowej

Niedokrwienie wywołuje także uwalnianie z błony komórkowej produktów lipidowych, takich jak kwas arachidonowy oraz czynnik aktywujący płytki (PAF), oraz prowadzi do gromadzenia różnych substancji osmolarnych: jonów sodowych, kwasu mlekowego i innych kwasów organicznych, które ułatwiają tworzenie się obrzęku po recyrkulacji. Stąd też rozwój obrzęku mózgu początkowo i przeważająco występuje na obrzeżu ogniska zawałowego.

Jeśli odpowiednio wcześnie zostaje przywrócone krążenie krwi, neurony mniej wrażliwe mogą odbudować swój poziom energii, zostaje przywrócona funkcja pomp jonowych, a w ciągu kilkudziesięciu godzin również synteza białek.

About The Author

admin

Leave a Reply