Niewydolność kory nadnerczy

Zaburzenia czynności kory nadnerczy bywają pierwotne i wtórne. Pierwotna niewydolność kory nadnerczy. Jest to najczęściej choroba Addisona (cisawica). U dzieci jest ona rzadziej obserwowana niż u dorosłych. Jej przyczyną może być brak lub niedorozwój wrodzony nadnerczy, zniszczenie nadnerczy w wyniku schorzeń autoimmunizacyjnych lub gruźlicy, wylew krwawy do nadnercza.

Wtórna niewydolność kory nadnerczy. Jest spowodowana zmniejszeniem wydzielania ACTH przez przysadkę. Brak lub niedorozwój nadnerczy. Rzadko występuje u dzieci. Jednostronny brak nadnercza częściej dotyczy strony prawej. Może występować z niedorozwojem lub wadami nerki, moczowodu lub jelita grubego. Zwykle wtedy drugie nadnercze jest przerośnięte. Objawy występują wcześnie, w pierwszych tygodniach życia, nie wyłączając okresu noworodkowego. Mogą się one ujawnić dopiero po kilku latach, gdyż nawet niewielka ilość tkanki nadnerczowej jest wystarczająca do jej prawidło-wego funkcjonowania (2).

About The Author

admin

Leave a Reply