PALENIE TYTONIU

PALENIE TYTONIU. Znacznie zwiększa częstość występowania powikłań płucnych na skutek dużej ilości wydzieliny oskrzelowej34. RODZAJ ANESTEZJI. Przy dobrze technicznie przeprowadzonej anestezji wybór środka nie ma większego znaczenia. Im szybciej występuje powrót normalnych odruchów, tym lepiej. Czynnikiem ułatwiającym wniknięcie zakażenia mogą być zainfekowane rurki ustno-gardłowe, rurki intubacyjne, żel do ich smarowania.

Odmienności kliniczne. Zmiany przebiegać mogą od łagodnego zapalenia oskrzeli do rozległych ognisk niedodmy, najczęściej jednak spotykana jest niedodma płacikowa. Występuje ona w pierwszych 48 godzinach po zabiegu i umiejscowiona jest u podstawy płuca. Proces chorobowy rozwija się skrycie, aż do wystąpienia ogólnego złego samopoczucia, gorączki, nieznacznej sinicy, objawów zagęszczeń w tkance płucnej. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić: a) płatowe lub oaoskrzelowe zapalenie płuc: b) zator tętnicy płucnej c) zawał mięśnia sercowego d) gruźlicę płuc e) powikłania chirurgiczne f) niekiedy obserwowane po operacji okresowe porażenie przepony.

Rozpoznanie. Sama niedodma może nie dawać objawów. Trudności pojawiają się natomiast w momencie, w którym dołącza się niedrożność oskrzeli, zakażenie, zaburzenia krążenia płucnego, prowadzące do zwiększonego przecieku krwi nieutlenowanej przez obszar objęty niedodmą, co prowadzi do spadku Po, i wzrostu Pco?. Pojawienie się objawów w pierwszych 48 godzinach świadczy najczęściej o zapaleniu oskrzeli i nie- dodmie, niekiedy o rozległej zatorowości płucnej. Wystąpienie we wczesnym okresie pooperacyjnym temperatury 38°C każe myśleć o rozwijającej się niedodmie, szczególnie jeżeli częstość tętna przekracza 100/min, a częstość oddechów ponad 20/min. Zawsze należy wyłączyć jednak możliwość, czy objawy te nie są spowodowane chorobą podstawową. Obszar tkanki objętej niedodmą wahać się może od kilku pęcherzyków do całego płuca35. Podczas zabiegu operacyjnego może dojść do rozległego zapadania się pęcherzyków płucnych, co prowadzi do zaburzeń oddechowych, sinicy, prawokomo- rowej niewydolności serca i śmierci.

About The Author

admin

Leave a Reply