PŁYN HARTMANNA

pH 5% glukozy w roztworze fizjologicznym NaCl wynosi 4,03, a obciążenie kwaśnym ładunkiem 0,7 mmol/I. pH roztworu fizjologicznego soli kuchennej wynosi 4,0, a obciążenie kwaśnym ładunkiem 0,8 mmol/1.

PŁYN HARTMANNA jest to V6 M roztwór mleczanu sodu w płynie Ringora71. Opisano dobre efekty leczenia wstrząsu krwotocznego, uzyskane przez zatrzymanie krwawienia i masywną infuzję płynów elektrolitowych w miejsce krwi72. Płyn Hart- manna ma tę zaletę, że po jego przetoczeniu elektrolity surowicy wracają do poziomu zbliżonego do normy. Jest to ważne, gdy nie można wykonać badań laboratoryjnych.

OSOCZE I SUROWICA. Stosuje się w stanie płynnym (świeże osocze, osocze mrożone) lub po dodaniu wody destylowanej do suchej substancji. Osocze jest otrzymywane z krwi cytrynianowej (która nie krzepnie) i dlatego zawiera fibrynogen. W celu neutralizacji przeciwciał ABO do produkcji każdej partii osocza używa się krwi 10 dawców 4 grupy A, 4 grupy 0, 1 grupy B i 1 grupy AB. Surowica jest preparatem krwi, której pozwolono skrzepnąć, nie zawiera więc fibrynogenu. Osocze i surowica po rozpuszczeniu lub rozmrożeniu powinny być przetoczone w ciągu 3 godzin. Nie wolno ich przechowywać na później. Preparaty te po przetoczeniu pozostają w łożysku naczyniowym, nie przenikają przez ściany kapilarów ani nie uciekają przez nerki. W razie skłonności do hipofibrynogenemii lepiej uzupełnić objętość krwi osoczem niż dekstranem. Odnosi się to do krwotoków urazowych, zatorowości wodami płodowymi, zaśniadu gro- niastego i obumarłej ciąży. Może zajść potrzeba używania osocza w potrójnym stężeniu. Suche osocze i surowicę należy przechowywać w ciemnym pomieszczeniu o temperaturze poniżej 20°C. Nie wymagają przechowywania w lodówce. Szybkie przetoczenie potrójnie stężonego osocza może spowodować śmierć wskutek hiperkaliemii podczas przetaczania należy rutynowo podawać sole wapnia78. Nie zawiera płytek. Może przenosić wirusowe zapalenie wątroby.

About The Author

admin

Leave a Reply