Po usunięciu nadnercza

Po usunięciu nadnercza i kontroli krwawienia zbliża się szwami brzegi przeciętej tylnej blaszki otrzewnej, fiksując zagięcia okrężnicy we właściwych miejscach. Zakłada się warstwowy szew powłok.

W przypadkach pheocliromocjjtoma obowiązuje szczególna delikatność w obchodzeniu się z guzem ze względu na ryzyko uwolnienia amin katecholowych i zwyżki ciśnienia krwi. Kontrola musi obejmować obydwa nadnercza oraz wszystkie okolice pozanadnerczowego umiejscowienia tego guza. Konieczne jest obejrzenie drugiego nadnercza, nawet przy braku podejrzeń co do istnienia tam guza. W czasie operacji może wystąpić nagły spadek ciśnienia, którego przyczyną może być krwotok, ostra niewydolność nadnerczy lub przerwanie dopływu amin katecholowych z guza po podwiązaniu żyły nadnerczowej. Obowiązkiem anestezjologa jest ocena przyczyn spadku ciśnienia i szybkie przeciwdziałanie. W tym celu konieczna jest stała kontrola ciśnienia krwi i utrzymanie go na jednakowym poziomie, stały pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego oraz kontrola EKG. Przy zwyżkach ciśnienia, które towarzyszą manipulacjom chirurgicznym w czasie poszukiwania guza, stosuje się leki obniżające ciśnienie. Najczęściej bywa stosowany nitroprusydek sodowy (Na2Fe/ /CN/5NO), który działa wybiórczo na mięśnie ściany naczyń. Jednorazowo podaje się go dożylnie we wlewie kroplowym 1 ag/kg m.c./min. Działa on krótko (kilka minut) i dawka ta może być powtórzona.

About The Author

admin

Leave a Reply