Postępowanie diagnostyczne

Przyjmując za słuszną hipotezę, że n.z.w., n.d.ż. i pozapalne zwężenie dróg żółciowych są tą samą chorobą, lecz obserwowaną w różnych jej okresach, staje się jasne, dlaczego różnicowanie między nimi sprawiało tyle trudności (15, 44), a czasem bywa

nadal wręcz niemożliwe (35, 49). Postępowanie diagnostyczne powinno zmierzać w kierunku określenia właściwego czasu, w którym zazwyczaj odwracalne zmiany zapalne przechodzą w nieodwracalną n.d.ż. wymagającą leczenia chirurgicznego.

About The Author

admin

Leave a Reply