PROFILAKTYKA

LABORATORYJNE. Wzrost poziomu mocznika we krwi, hemoglobiny, hematokrytu, białek osocza. Wysoki ciężar właściwy moczu ze zmniejszeniem objętości. Podwyższona osmolalność osocza powyżej 300 mosm/kg.

LECZENIE. Straty wyższe od normalnych powinny być uzupełniane w ilościach równoważnych, plus dzienne zapotrzebowanie. W niektórych przypadkach (np. przetok jelitowych) konieczne jest czasami podanie nawet 6 1 płynów dziennie.

a. PROFILAKTYKA. Kroplówki dożylne podczas operacji. b. TERAPIA. Płyny doustnie, doodbytniczo, dożylnie lub podskórnie. Izotoniczne płyny podawane dożylnie: roztwór fizjologiczny NaCl, płyn Hartmanna, 5% glukoza. Ogólnie przyjęte jest podawanie 500 ml w ciągu 4 godzin, z zachowaniem proporcji: 500 ml roztworu fizjologicznego soli na 1000 ml izotonicznej glukozy.

About The Author

admin

Leave a Reply