Przeciwwskazania

Przeciwwskazania. Krwawienia w wywiadzie, ciąża, niewydolność nerek lub wątroby, nadciśnienie w fazie złośliwej, podostre zapalenie wsierdzia.

Odtrutki. W stosunku do heparyny – wolno wstrzykiwany siarczan protaminy w dawce 1 mg na każde 100 j. ostatniej dawki heparyny, tzn. 5 ml roztworu 1%. W stosunku do doustnych środków przeciwkrzepliwych – fitomenandion (witamina Kj) w dawce 5-10 mg, powtórzonej w razie konieczności, doustnie, domięśniowo lub dożylnie.

Istnieją dowody, że podawanie fenindionu zapobiega zakrzepom żylnym i eliminuje ryzyko zatoru płucnego, pod warunkiem wczesnego wdrożenia leczenia, prowadzenia go przez odpowiedni czas i pod kontrolą badań laboratoryjnych. 2-3-krotne przedłużenie czasu protrombinowego nie zwiększa krwawienia podczas zabiegu operacyjnego do tego stopnia, aby stanowiło ono specjalny problem (np. w operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości udowej)71.

LEKI FIBRYNOLITYCZNE. Stosuje się urokinazę i streptokinazę, które działają na zasadzie przekształcania plazminogenu w plazminę rozpuszczającą fibrynę i fibrynogen.

About The Author

admin

Leave a Reply