U chorych ze sztuczną wentylacją

Leki te podaje się tylko w ciągu pierwszych 4-5 dni po udarze, ponieważ później, wskutek uszkodzenia bariery krew-mózg, można oczekiwać ich przenika-nia do tkanki mózgowej. Aby uniknąć hiperwolemii wskazane jest podawanie równoczesne leków moczopędnych: kwasu antranilowego, furosemidu 40-60 mg/24 h dożylnie lub kwasu etakrynowego w dawce 50-100 mg/24 h dożylnie we wlewie kroplowym, 50 mg w 50 ml 5% roztworu glukozy.

U chorych ze sztuczną wentylacją zmniejszenie obrzęku mózgu można uzyskać również za pomocą hiperwentylacji. Występująca wtedy hipokapnia powoduje skurcz naczyń i zmniejszenie objętości krwi w nie uszkodzonych tkankach, a tym samym obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

About The Author

admin

Leave a Reply