U chorych ze zmianami w naczyniach większych

U chorych ze zmianami w naczyniach większych, których można poddać leczeniu chirurgicznemu, rewaskularyzacja jest wskazana, jeśli: 1) dolegliwości związane z niedokrwieniem upośledzają codzienną aktywność chorego, a leczenie zachowawcze prowadzone przez przynajmniej 2-3 miesiące nie przynosi poprawy, 2) chory ma ciężkie niedokrwienie (bóle spoczynkowe, owrzodzenia, martwica), a rewaskularyzacja może uratować kończynę. Zabiegi rewaskularyza-cyjne nie przedłużają życia, ani nie chronią przed rozwojem zmian miażdżyco-wych.

Wskazaniem do wykonania sympatektomii jest postępowanie objawów niedo-krwiennych, mimo leczenia zachowawczego u chorych nie kwalifikujących się do zabiegów rewaskularyzacyjnych i do przezskórnej angioplastyki.

About The Author

admin

Leave a Reply