W różnicowaniu należy brać pod uwagę inne choroby

W każdym przypadku obowiązuje badanie elektrokardiograficzne, badanie dna oka oraz badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej.

W różnicowaniu należy brać pod uwagę inne choroby przebiegające z nadciśnieniem. Należy do nich koarktacja aorty, zwężenie lub zakrzep naczyń nerkowych, chroniczne odmiedniczkowe zapalenie nerek, nerka torbielowata, wodonercze, zapalenie kłębuszków nerkowych, zespół hemolityczno-mocznicowy, nerka po przeszczepie, nowotwór nerki. Również nadciśnienie występuje w guzach rdzenia nadnerczy oraz zaburzeniach hormonalnych, jak zespół Cushinga, pierwotny hiper- aldosteronizm oraz nadczynność tarczycy.

Nie zawsze przed operacją możliwe jest dokładne umiejscowienie guza. Wtedy o lokalizacji zmian i ich rozległości decyduje stan stwierdzony w czasie operacji.

About The Author

admin

Leave a Reply