Wdmuchiwanie do płuc powietrza

-1) wdmuchiwanie do płuc powietrza metodą usta-usta lub usta-rurka ustno-gardłowa (dwie rurki Guedela sklejone ze sobą końcami bliższymi)11

-2) ręczną wentylację workiem oddechowym, workiem Ambu itp. 3) mechaniczną wentylację przy użyciu respiratora 4) wentylację przeztchawiczą12

-5) w rzadkich przypadkach zachodzi konieczność wykonania tracheostomii lub laryn- gostomii. Patrz rozdz. XXXV. Czkawka, Wywołana jest przez okresowo powtarzające się skurcze przepony z towarzyszącym nagłym zamknięciem się głośni.

PRZYCZYNY. Podrażnienie zakończeń splotu przeponowego oraz łączącego się z nim splotu trzewnego i splotów autonomicznych. Dośrodkowym ramieniem łuku odruchowego może też być nerw błędny. Wynika z tego, że drażnienie każdego z narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej może doprowadzić do wystąpienia czkawki. Przyczyną może być również ośrodkowe pobudzenie rdzenia przedłużonego, np. w zatruciu alkoholem, mocznicy, zapaleniu mózgu.

About The Author

admin

Leave a Reply