Wskazaniem do leczenia antykoagulacyjnego jest:

– 1. Udar mózgu postępujący. W każdym takim przypadku należy jednak wykluczyć, za pomocą tomografii komputerowej, że progresja objawów jest spowodowana narastaniem obrzęku mózgu.

– 2. Kardiogenny zator tętnicy mózgu, aby zapobiec następnym incydentom zatorowym. Ze względu na możliwość ukrwotocznienia zawału zaleca się od-roczenie podawania leków przeciwkrzepliwych o 2 tygodnie.

– 3. Dużego stopnia zwężenia tętnic wewnątrzczaszkowych, zwłaszcza w systemie kręgowo-podstawnym lub w proksymalnym odcinku tętnicy środkowej mózgu.

– 4. Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej lub kręgowej.

– 5. Dużego stopnia zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej.

– 6. Niektóre koagulopatie, np. niedobór białka C.

– 7. Niemożliwość zapobieżenia niedokrwieniu za pomocą kwasu acetylosalicy-lowego u chorych cierpiących na przemijające ogniskowe niedokrwienie mózgu lub odwracalny udar mózgowy.

– 8. Zakrzepica żył lub zatok mózgowych.

Leczenie trombolityczne

Leczenie trombolityczne. Polega na podaniu dotętniczym streptokinazy lub urokinazy, lub dożylnym tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA). Leczenie powinno być przeprowadzone w ciągu pierwszych 3 h od wystąpienia udaru

– 1 wtedy można liczyć na jej skuteczność oraz bezpieczeństwo.

Leki działające na naczynia

Leki działające na naczynia. Leki z tej grupy działają na naczynia mózgowe przez bezpośredni wpływ na mięśnie naczyń lub przez hamowanie, lub pobudzanie endogennych substancji czynnych naczyniowo.

About The Author

admin

Leave a Reply