Zapobieganie powikłaniom płucnym

Zapobieganie powikłaniom płucnym. Przed planowaną operacją brzuszną wszyscy chorzy powinni mieć wykonanie przeglądowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. W miarę możliwości należy unikać czynników powodujących te powikłania.

-1. W OKRESIE PRZEDOPERACYJNYM. Przedoperacyjna ocena wydolności oddechowej zasługuje na większą uwagę, niż ma to miejsce dotychczas. Patrz rozdz. VII.

-2. W CZASIE ZABIEGU OPERACYJNEGO. Nienaganna technika anestezji, a pod koniec zabiegu toaleta drzewa oskrzelowego. Bronchoskopia pooperacyjna nie jest zabiegiem obojętnym, może bowiem powodować niedotlenienie z następczymi zaburzeniami krążenia. Dlatego przed i podczas bronchoskopii należy podawać tlen w postaci insu- flacji, a w celu osłabienia odruchów z nerwu błędnego – podać dożylnie atropinę. Jeżeli podczas zabiegu doszło do otwarcia jamy opłucnowej, płuco należy rozprężyć w momencie zamykania klatki piersiowej, a w razie potrzeby zastosować drenaż podwodny.

About The Author

admin

Leave a Reply