U podłoża asystolii leżą

W przypadku gdy u podłoża asystolii leżą zaburzenia czynności węzła zatoko- wo-przedsionkowego, skuteczna może okazać się atropina. Podaje się ją dożylnie w dawce 1 mg lub dotchawiczo 1-2 mg rozpuszczone w 10 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego. Lek można powtarzać co 5 min do łącznej dawki 0,04 mg/kg mc.

Należy jednak podkreślić, że najskuteczniejszą metodą jest jak najwcześniejsze zastosowanie stymulacji zewnętrznej lub wewnątrzsercowej.

About The Author

admin

Leave a Reply