Uzasadnione przesłankami teoretycznymi

Wyniki leczenia fibrynolitycznego i długotrwałego podawania leków przeciw- zakrzepowych są w przewlekłym niedokrwieniu kończyn niepewne. To samo odnosi się do leków hamujących zlepność i agregację płytek krwi, chociaż być może mogą one być przydatne w profilaktyce zatorów miażdżycowych. Stosowa-nie dotętnicze prostacykliny, mimo zachęcających początkowych wyników, ze względu na krótkotrwałość jej działania nie wydaje się mieć przyszłości w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn.

Uzasadnione przesłankami teoretycznymi zmniejszanie lepkości krwi za pomocą dekstranu małocząsteczkowego, leków powodujących defibrynację (ankrod) w chorobach tętnic obwodowych nie jest skuteczne.

About The Author

admin

Leave a Reply