CHOROBY RDZENIA NADNERCZY

Są to przede wszystkim nowotwory, z których główne to nerwiaki zarodkowe współczulne (neuroblastoma), stanowiące większość nowotworów nadnercza u dzieci. Rzadko w rdzeniu nadnercza rozwija się przyzwojak chromochłonny (pheocliro- mocyloma).

Przyzwojak chromochłonny. Rozwija się z komórek chromochłonnych rdzenia nadnerczy. Częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek (2:1), stanowiąc 1% przyczyn nadciśnienia u dzieci (3). Opisywano go również u noworodka (13). Najczęściej umiejscawia się w nadnerczu, ale może też występować poza nim: w komórkach przyzwojowych wzdłuż aorty, w klatce piersiowej, we wnęce nerki, u podstawy krezki jelita, za wątrobą, w tkance zaotrzewnowej, w ścianie pęcherza moczowego. Rzadko (ok. 10%) bywa złośliwy, dając przerzuty do płuc, wątroby, mózgu i węzłów chłonnych

(13) . W porównaniu z dorosłymi u dzieci częściej występują guzy mnogie. Częściej również obserwuje się ich pozanadnerczowe umiejscowienie (25%). Wśród występujących rodzinnie (10%) w połowie przypadków rozwijają się obustronnie (3). Zwykle są wtedy częścią zespołu mnogiej gruczolalcowatości wewnątrzwydziel- niczej. Guz ten może towarzyszyć innym niehormonalnym uszkodzeniom rodzinnym, np. chorobie Recldinghausena (do 25%).

About The Author

admin

Leave a Reply