Choroby układu nerwowego

Choroby układu nerwowego. Analgezja zewnątrzoponowa i podpajęczynówkowa nie są zazwyczaj polecane, gdyż metody te mogą być obwinione o powstałe w przyszłości objawy chorobowe. Wywiad wskazujący na częste bóle głowy powinien również zniechęcić do stosowania analgezji podpajęczynówkowej.

Padaczka130. Leki przeciwdrgawkowe należy podawać przed, podczas i po operacji.. U podatnych chorych napad padaczkowy wywołać mogą: leki cholinergiczne, metoheksital, inhibitory monoaminooksydazy, fenotiazyny, trójcykliczne leki przeciwdepresyj- ne, etran oraz nagłe odstawienie barbituranów.

Narkomania151. Narkomani mogą symulować objawy zmuszające do interwencji chirurgicznej, mając na celu otrzymywanie morfiny w okresie pooperacyjnym. Objawy głodu narkotyków to: kurcze, wymioty, biegunka, przy jednoczesnym symulowaniu niedrożności jelit. Mogą też występować mnogie ropnie po niejałowych wkłuc-iach, zakrzepowe zapalenie żyl powodujące, że jedyną dostępną drogą dożylną stają się żyły szyjne zewnętrzne. W wywiadzie często występują wirusowe zapalenie wątroby i astma 'oskrzelowa. Premedykacja wymaga często dużych dawek środków uspokajających dla uzyskania odpowiedniego efektu. Często spotykana jest hipotensja w czasie operacji. Chory może celowo utrudniać gojenie rany, by dłużej przebywać w szpitalu wymaga to dobrego nadzoru i dyscypliny w okresie pooperacyjnym. (Patrz także: Geelhoed G. V/. i Joseph W. G., Surgical Sequelae of Drug Abuse, Surgery Gynec. Obstet., 1974, 139, 749). –

About The Author

admin

Leave a Reply