DAWKOWANIE

operacje neurochirurgiczne146. Sama anestezja powoduje tylko niewielką reakcję stresową. OSŁONĘ STERYDOWĄ147 zapewnia domięśniowe wstrzyknięcie 100 mg hemiburszty- nianu hydrokortyzonu co 6 godzin. Można je wykonać jako część premedykacji, a następnie utrzymywać przez 3 dni w przypadku dużych zabiegów, przez 24 godziny po zabiegach małych (jak np. operacja przepukliny) lub ograniczyć do pojedynczego wstrzyknięcia przed zabiegiem endoskopowym lub innym krótko trwającym. W razie powikłań można podać następne dawki. Wstrzyknięcia domięśniowe dają korzystniejsze stężenie w osoczu niż wstrzyknięcia dożylne, powodujące nagły i krótkotrwały wzrost poziomu. Podawanie dożylne jest wskazane w sytuacjach naglących.

DAWKOWANIE octanu kortyzonu lub hydrokortyzonu u dorosłych wynosi 100-400 mg dziennie, począwszy od 1 do 2 godzin przed operacją, i kontynuowane jest, dopóki nie minie sytuacja stresowa związana z operacją i okresem pooperacyjnym. Dawki powinny być stopniowo zmniejszane w ciągu kilku dni do normalnych wartości przed- operacyjnych lub do zera.

Jeżeli dojdzie do spadku ciśnienia z nie wyjaśnionej przyczyny lub gdy nagły charakter operacji nie pozwala na pełne przygotowanie, można podawać hemibursztynian hydrokortyzonu dożylnie w dawkach po 100 mg.

About The Author

admin

Leave a Reply